Browse Spectra

Active Filters: None

Spectrum Title Formula
Gallium ArsenideGaAs
Gallium ArsenideGaAs
Vanadium OxideV2O5
Calcium Titanate (polycrystalline Layer)CaTiO3
SiliconSi
SiliconSi
Boron Nitride Triple Wall NanotubeBN
Boron Nitride Single Wall NanotubeBN
HeliumHe
Iron OxideFe2O3
Cobalt OxideCoO
Cobalt (III) Oxide (IV)Co3O4
Ferrous TitanateFeTiO3
Titanium DioxideTiO2 (anatase)
Titanium DioxideTiO2 (amorphous)
MoO(3-X) Few-layerMoO(3-X)
MoO3 Few-layerMoO3
Gallium PhosphideGaP
Nickel OxideNiO
SiliconSi
Pure NiNi
Amorphous CarbonC (amorphous)
DiamondC
Carbon Double Wall NanotubeC
GermaniumGe
Carbon Single Wall NanotubeC
Carbon Multi Wall NanotubeC
Calcium Titanate (polycrystalline Layer)CaTiO3
Boron NitrideBN
Copper OxideCu2O
Titanium DioxideTiO2
Samarium OxideSm2O3
CopperCu
SiliconSi
Silicon Dioxide Amorphousa-SiO2
α-MoO3MoO3
Zirconia (monoclinic)ZrO2
Zirconia (tetragonal)ZrO2
Aluminium NitrideAlN
Boron CarbideB4C
Silicon Carbide 6H(hexagonal)SiC(6H)
Silicon Nitride AlphaSi3N4 (alpha)
Boron NitrideBN
Copper OxideCuO
DiamondC
GraphiteC
Yttria Stabilized ZirconiaZrO2-8.5mol%Y2O3
Aluminium NitrideAlN
SiliconSi
Amorphous Silicon DioxideSiO2
Showing spectra 1 to 50 out of 278.